CERTIFIKATI I ODOBRENJA

Naša strategija u industriji ventila i cjevovoda je visoka kvaliteta proizvoda i usluga za naše kupce što potvrđujemo sljedećim certifikatima i odobrenjima:

 • ISO 9001:2008 – međunarodna norma koja se odnosi na upravljanje kvalitetom, odobreni od Bureau Veritas Hrvatska
 • PED 97/23/EC - potvrda da tvrtka implementira, upravlja i održava sustav osiguranja kvalitete kao što je definirano u direktivi PED 97/23/EC
 • Certifikat i deklaracija EAC (GOST) - potvrda o EAC carinske unije, omogućava pristup tržištima Euroazijskog teritorija
 • Fire safe- BS 6755-2 za kuglaste slavine – potvrda da je proizvod vatrosigurnosno ispitan i da je zadovoljio zahtjeve prema Britanskom standardu 6755-2
 • Odobrenje za BV Mod I Schema za ventile za brodograđevnu industriju – potvrda koja daje tvrtki dopuštenje da proslijedi kvalifikaciju proizvoda prije dostave kupcu
 • Tipno odobrenje za ventile od Hrvatskog Registra Brodova
 • Tipno odobrenje i vatrosigurnost za kuglaste slavine od Hrvatskog Registra Brodova
 • Eurostandard potvrda za kuglaste slavine za protupožarne sisteme
 • Tipno odobrenje od Bureau Veritasa za ventile RZV, RHN, KZV, KHN
 • Tipno odobrenje od Bureau Veritasa za odbojne ventile, nepovratne ventile, RZNV, RNV, KZNV, KNV
 • Tipno odobrenje od Bureau Veritasa za kuglaste slavine OMV-B1/B2/B3; OMV-B4/B5/B6/B7/B8; OMV-B9/B10; OMV-B11/B12/B13
 • Offshore certifikat prema EN ISO 12944
 • Offshore certifikat prema NORSOK M501/ISO 20340
BV
BV MODE I SCHEME
BV
DNV Armature
fire
Fire safe
iso
ISO 9001
ped
PED 97/23/EC
BV
CERTIFIKAT EAC (GOST)
rina
RINA

CERTIFICATES AND APPROVALS

Our strategy in valve and pipeline industry is high quality of products and services for our clients. To ensure this, we acquired and maintain key certificates and approvals in this industry.

We have the following certificates:
 • ISO 9001:2008 – international standard related to quality management, approved by Bureau Veritas Croatia.
 • PED 97/23/EC - certification that a company implements, operates and maintains a quality assurance system as defined in the PED (97/23/EC)
 • Certificate and declaration EAC (GOST) - certificate of EAC Customs Union, allows the access to the markets of EAC members
 • Fire safe- BS 6755-2 for ball valves - the product is successfully fire safe tested and approved according to British standard 6755-2
 • Recognition for BV Mode I Scheme – or valves for marines - a certificate that gives the company permission to proceed to the qualification of the transmission products before shipping them to the customer.
 • Type approval certificate for valves by Croatian Register of Shipping
 • Type approval certificate and fire safe certificate for ball valves by Croatian Register of Shipping
 • Eurostandard certificate for ball valves for fire extinguishing systems
 • Type approval certificate by Bureau Veritasa for globe valves RZV, RHN, KZV, KHN
 • Type approval certificate by Bureau Veritasa for check valves, non-return valves, RZNV, RNV, KZNV, KNV
 • Type approval certificate by Bureau Veritasa for ball valves OMV-B1/B2/B3; OMV-B4/B5/B6/B7/B8; OMV-B9/B10; OMV-B11/B12/B13
 • Offshore certificate acc. to EN ISO 12944
 • Offshore certificate acc. to NORSOK M501/ISO 20340
BV
BV MODE I SCHEME
BV
DNV Armature
fire
Fire safe
iso
ISO 9001
ped
PED 97/23/EC
BV
CERTIFIKAT EAC (GOST)
rina
RINA
Osim navedenih, prema zahtjevu kupca, u mogućnosti smo isporučiti robu sa atestima prema sljedećem standardima:

 • DIN – Njemački institut za normizaciju
 • EN – Europski standardi koje održava CEN (Europski odbor za normizaciju)
 • ISO - Međunarodna organizacija za standardizaciju
 • ANSI - Američki nacionalni institut za standarde
 • API – Američki institut za naftu
 • GOST – odobrenje od EASC (Euro-Azijsko vijeće za standardizaciju, mjeriteljstvo i certificiranje za odobravanje) - regionalni standardi za CIS
 • BS – British Standard

Robu isporučujemo certificiranu i pod kontrolom certifikacijskih kuća odobrenih od strane investitora-kupca-

bornea
crs
dnv
germanishe
eac
loyds
rina
rs

Kontakt

 • OMV - INDOIL d.o.o.
 • Gospodarska 18 HR - 10255 Donji Stupnik Zagreb - Hrvatska
 • +385 1 65 65 555
 • +385 1 65 65 556
 • omv-indoil@omv-indoil.hr
OMV - INDOIL d.o.o. Gospodarska 18 HR - 10255 Donji Stupnik Zagreb - Hrvatska / +385 1 65 65 555