Politika kvalitete

INDOIL d.o.o. se opredjeljuje trajno ispunjavati sva primjenjiva načela i zahtjeve norme HRN EN ISO 9001.

Djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom neprekidno ćemo poboljšavati kako bi osigurali visoku razinu i kvalitetu svojih usluga i proizvoda.

Proizvodnju, usluge i distribuciju proizvoda obavljati će u skladu sa zahtjevima kupca poštujući važeće zakone, propise i norme.

U skladu sa navedenim, uprava društva daje odrednice upravljanja kvalitetom.

 

SNAG Program 0020