REPARACIJE VENTILA

 

Uslugu reparacije ventila obavljamo već godinama za pogone, rafinerije i cjevovode u cijeloj regiji.

Reparaciji ventila pristupamo ozbiljno kao i kod proizvodnje novih ventila.

Prvo pristupamo defektaži ventila, odnosno rastavljanju cijelog ventila kako bismo utvrdili stupanj oštećenosti ventila i eventualnu isplativost popravka. Nakon usuglašavanja sa krajnjim korisnikom prilazimo popravku, strojnoj obradi dijelova te ispitivanju.

Za reparirane ventile dajemo garanciju i ateste ugrađenih materijala.

Image